Podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY ­
Objednatel zasláním své objednávky stvrzuje souhlas s obchodními podmínkami. Za zaslání objednávky se považuje využití objednávkového formuláře na webu http://www.aleskrejci.com, nebo zaslání emailu s předmětem objednávky na kouzlakrejci@seznam.cz, případně emailová reakce na nabídku. Objednatel po odeslání objednávky souhlasí s uhrazením zálohy (rezervačního poplatku), která může být až do výše 100% ceny vystoupení, běžně však maximálně 50% z celkové ceny. Rezervační poplatek je splatný obratem do 3 pracovních dnů od vystavení náležité faktury. Při neuhrazení rezervačního poplatku v době splatnosti se objednávka automaticky ruší, pokud není se zákazníkem osobně dojednáno jinak.

STORNO POPLATKY­
Při zrušení objednávky ze strany zákazníka ve lhůtě do 14 dní před avizovaným termínem vystoupení se uplatňuje storno poplatek 50% z ceny vystoupení. Při zrušení objednávky ze strany zákazníka ve lhůtě do 13 – 8 dní před avizovaným termínem vystoupení se uplatňuje storno poplatek 75 % z ceny vystoupení. Při zrušení objednávky ze strany zákazníka méně než týden před avizovaným termínem vystoupení, je výše storno poplatku 100% z ceny vystoupení. Storno poplatky jsou využity pro pokrytí nákladů spojených s administrací zakázky a ušlým ziskem. Při zrušení vystoupení z naší strany, vracíme zálohu na účet objednatele v plné výši do 5 pracovních dnů od zrušení objednávky. Současně zákazníka podpoříme při zajištění náhradního programu.

Obchodní podmínky ke stažení