Projekty

Kouzlem proti drogám

Projekt „Kouzlem proti drogám“ je preventivní program pro první stupně základních škol. Drogy jsou staré jako lidstvo samo. V naší společnosti byly, jsou a budou. Proto je velmi důležitá primární prevence. Využívám umění moderní magie a svými iluzemi upoutávám pozornost dětí, které mezitím motivuji v různých otázkách. Jak se naučit plnit si své sny? Jak mít a hájit vlastní názor? Jak být k sobě zodpovědný? Jak říci drogám „NE“? To hlavní, co se snažím se svým projektem dětem přinést je poselství, že kouzlo je v každém z nás. Pozitivní vnímání sebe sama je totiž prvním krokem udržení dítěte od zneužívání návykových látek.

Daruj úsměv

V roce 2014 jsem založil projekt Daruj úsměv, který rozdává úsměv tam, kde je ho nejvíce zapotřebí, na tvářích dětem s těžkým životním osudem. Hlavním cílem projektu Daruj úsměv je zpříjemnění pobytu opuštěných dětí ve spolupráci s dětskými domovy a podobně zaměřenými organizacemi. V rámci tohoto projektu vytváříme pro děti zábavné programy, které přináší rozptýlení, dobrou náladu a krásný úsměv na dětských tvářích. Více informací o projektu najdete na webových stránkách projektu: www.darujusmev.cz